Новини
Кръговата икономика бе основна тема на конференцията „Да печелим от отпадъци“
26.06.2018

БКДМП взе участие в конференцията: „Да печелим от отпадъци“, която се състоя на 14 юни т. г., в София.

 

 

По време на форума бяха представени успешно реализирани  проекти и добри практики от близо 15 представители, на следните теми:

 

 

– Промените в нормативната база в страната, както и тази в ЕС;

 

– Класически технологии и иновативни бизнес решения при оползотворяването на отпадъците – работещи модели. Иновации в компостирането – технологични и бизнес перспективи;

 

– Обмяна на опит – възможностите за оползотворяване на отпадните продукти, които генерират;

 

– Представяне добрите практики в опита си с оползотворяването на отпадъците.

 

В първия информационен панел началникът на отдел "Мониторинг на отпадъците" на Изпълнителна агенция по околна среда Яни Драготинов представи предимствата от преминаването към кръгова икономика и актуалните нормативни разпоредби в областта на управлението на отпадъци. От презентацията му стана ясно, че се очакват изменения в наредбата за отчетността на отпадъците, целящи облекчаване на процедурата за бизнеса – удължаване на срока за подаване на годишните отчети до 31 март, предоставяне на възможност за нанасяне на корекции и отстраняване на допуснати грешки и др.

 

Програмата на конференцията продължи с втория модул, посветен на темата за отпадъците като ценен ресурс. Участие в този панел взеха доц. Румяна Захариева от Университета по архитектура, строителство и геодезия, която говори за възможностите за рециклиране на строителни отпадъци, доц. д-р Ирина Шнайдер от Софийски университет (СУ), която представи иновативни технологии за компостиране, както и експертът от Столичното предприятие за третиране на отпадъците Божидара Генова. Тя запозна присъстващите с организацията на управлението на биоотпадъци (хранителни и зелени) на територията на Столична община. В рамките на модула бяха обсъдени и решения за получаване на биогаз, технологии за анаеробно разграждане и кръговата икономика в условията на свободния пазар.

 

Третият и четвъртият панел на конференцията, в които се включиха представители на Българска стопанска камара, Университета по хранителни технологии-Пловдив и др., бяха посветени на обмена на опит и добри практики в оползотворяването на отпадъци от различни производства. Проф. Яна Топалова от Биологическия факултет към СУ представи проект "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", целящ изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации.

 

 

 

Източник: БКДМП, TLL Media