Новини
Къде е мястото на България в световния износ през 2014?
14.07.2015

Спад от 1% връща България отново на 65-то място в света по износ на стоки за 2014 г., с 2 места по-надолу спрямо 2013 г. Българският износ, измерен в щатски долари, е 29,314 млн. щ. д. 

 

Това сочи анализ на българския износ, изготвен от Център "Външноикономическо сътрудничество" при БСК. Анализът включва 15 стокови групи с износ над 500 милиона щ. д. Те формират общо над 20 милиарда щатски долара. Изложената информация цели да покаже различна гледна точка при търсенето и обработката на данни за световната търговия.

 

Както и в предишни години, водещите експортни групи стоки на България са горива и мед, следвани от електрически и електронни изделия и машини, житни растения.

 

Сред водещите експортни борсови стоки голям спад на цената бележат слънчогледово семе – 10,1%, руди и концентрати от благородни метали – 11,7%, медни руди и концентрати – 28,7%, слънчогледово олио – 34,1%, рапица – 17,8%.

 

Сред водещите пазари по-значителен спад регистрираме в Китай – 18%, Русия – 8%, Испания – 10%, Сърбия – 8%, Украйна – 55%. Печелим пазарни позиции в Белгия – 42%, основно поради двойно увеличение износа на мед, Сингапур – 71%, където се пренасочи износът на горива от Гибралтар, Полша и Чехия с по 12 %, Алжир – 94%, поради увеличен износ на горива.

 

Както и досега, България е лидер в износа на някои нишови продукти, конкурентоспособни в глобален план. Наблюдава се ръст в износа на стоки с по-висока добавена стойност като медикаменти, машини, електрически и електронни изделия, както и фармацевтични продукти. Такава трябва да бъде и по-нататъшната специализация – продуктова (а не секторна), с по-висока добавена стойност:

 

  • В резултат на няколко чуждестранни инвестиции, България зае важни пазарни позиции при износа на комплекти проводници за автомобили.Значително се увеличава износа ни за Турция през 2014 г. – 66%, Словения, Унгария, Чехия, Швеция и Италия. Словакия, Румъния, Испания, Франция, Полша, Германия са сред основните ни пазари, на които запазваме позиции. 

  • Сред водещите стоки се появят части за апарати със средногодишен ръст за 2010-2014 г. – 35% при световен внос за същия период – 3%. Само за 2014 г. ръстът на износа в стойностно отношение е 80%. Водещи търговски партньори са Германия, Чехия, Италия и Франция. През 2014 г. нараства износът за Норвегия и Япония.

  • Както и през 2013 г., сред водещите се нареждат електрическите табла ниско напрежение. За периода 2010-2014 г. средногодишният ръст е бил 26% при ръст на световния внос от 12%. Износът е основно за Германия, Русия, Франция, Швеция и Китай.

  • Също нов продукт сред водещите е слънчогледовото олио със средногодишен ръст за 2010-2014 г. 23% при ръст на световен внос – 13%. Ръстът в количество изнесена продукция е 36%. Водещи пазари са  Гърция и Италия. Увеличава се износът за Германия и Франция, Албания.

 

Пълният текст на анализа вижте  ТУК!

 

Източник: БКС

 

Тагове: износ, България, БСК, анализ