Новини
Лек ръст на производителността на труда
11.06.2015

Производителността на труда се е увеличила с 2.3% на годишна база през първото тримесечие на 2015 г., показват публикуваните в петък предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). За периода януари-март брутният вътрешен продукт (БВП), изработен от един зает, е 5183 лв. Всеки един работещ прави средно 12.8 лв. от БВП за час, което е с 30 стотинки повече спрямо година по-рано. Въпреки трайната тенденция за увеличаване на производителността на труда в България през последните години показателят все още остава сред най-ниските в ЕС.
 
Данните на националната статистика показват още, че през първите три месеца на 2015 г. броят на заетите лица в икономиката също се е увеличил спрямо година по-рано – ръстът е с 0.8%. Общият брой отработени от тях часове също се увеличава с 0.8% на годишна база и за периода януари-март 2015 г. е 1347 млн. часа.
 
Най-голям процент от хората са заети в сектора на услугите – общо 56.8% от работещите. Делът им намалява спрямо отчетените преди година 57.1%. За сметка на това се отчита повишаване на дела на заетите в индустрията – от 25.2% до 25.5% за година. Работещите в аграрния сектор остават 17.7% от всички заети.
 
Тримесечен спад

В сравнение с края на 2014 г. обаче производителността на труда намалява – за периода октомври-декември всеки работещ е произвел средно 6962 лв. от БВП на фона на 5183 лв. за първото тримесечие на 2015 г. Брутната добавена стойност (БДС) на един зает също намалява – от 5585 лв. до 3918 лв., но трябва да се има предвид, че бизнес активността през последното тримесечие на годината винаги е по-голяма от първото на следващата.

Свиването е най-осезаемо в сектор услуги, където БДС на един зает намалява с 2492 лв. за тримесечие и достига 4202 лв. към март 2015 г. Спадът в аграрния сектор е почти наполовина. Най-малко е понижението в сектор индустрия, където БДС на един зает намалява само с 371 лв. за последните три месеца и в края на март е 5499 лв.
 
Индустриална ефективност

Така в началото на 2015 г. индустрията отново е най-ефективният сектор от икономиката – тенденция, която се оформи по време на кризата. При това по-ниският брой на заетите в сектора означава и че трудът на работещите в него носи най-висока добавена стойност. Според предварителните данни на НСИ през първото тримесечие средно един отработен човекочас носи БДС от 12.9 лв. За сравнение, в сектора на услугите, където са заети най-много от работещите в страната, добавената стойност за един отработен човекочас е средно 9.9 лв. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор, където БДС на отработен човекочас е едва 2.4 лв. през първото тримесечие.

 

Източник: www.capital.bg

 

Тагове: производителност на труда, заети лица