Новини
Лек спад записват цените на производител в промишлеността през юни
31.07.2013

Цените на производителите на вътрешния пазар замръзнаха през юни, сочат данните на НСИ

Общият индекс на цените на производител в промишлеността отчита спад – от 0,1% на годишна база и от 0,3% на месечна база, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за юни.

Спрямо май 2013 година по-съществено е намалението на цените в добивната промишленост (-4,5%) и в преработващата промишленост (-0,2%). По-ниски са цените в сектора  производство на основни метали (- 2,2%), обработката на кожи (-1,8%) и производството на химични продукти (-1,7%).

На годишна база обаче индексът на цените на производител в преработващата промишленост се увеличават с 0,9%, като по-съществен ръст записват цените в сектора на производството на метални изделия, без машини и оборудване (с 5,1%) и при производството на хранителни продукти (с 5%).

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар остава без промяна през юни 2013 година спрямо същия месец на миналата година, сочат данните на НСИ. На месечна база има минимален спад от 0,1 на сто.

Най-значимо намаление има по отношение на добивната промишленост, където цените на производител са с 10,5% под нивото на юни 2012 година. При производството и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ понижението е в рамките на 0,5%. В преработващата промишленост има увеличение от 0,9 на сто на годишна база.

Спрямо предходния месец май цените на добивната промишленост намаляват с 2,7%, докато в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма промени.

През миналия месец намалява цената на производител в секторите химическа промишленост (2,7%) и производство на основни метали (2,1%). Увеличение обаче е отчетено по отношение на производството на превозни средства (без автомобили) – с 2,5 на сто.

Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения.