Новини
МАНИФЕСТ НА ЕFIC 2024-2029
28.06.2024

ЕFIC (Европейската конфедерация на мебелната индустрия) прие манифест  2024-2029 с препоръки  конкурентоспособна европейска мебелна промишленост. Б

Какво е необходимо, за да процъфтява нашата индустрия накратко:

1. Хармонизирано законодателство на равнище ЕС, в чиято основа да стои стандартизацията
2. Цялостен подход към кръговата икономика за пълно затваряне на цикъла
3. Равнопоставеност, засилено наблюдение на пазара и прилагане на правилата на ЕС
4. Справедлива и свободна международна търговия и борба с незаконната търговия
5. По-голяма защита на дизайна и мерки срещу фалшифицирането
6. Решаване на проблема с недостига на работна ръка и нуждите от умения
7. Осигуряване на конкурентоспособност на ЕС в световен мащаб и подкрепа за МСП

Пълният текст може да достъпите тук. EFIC Manifesto 2024-2029 – BG version