Новини
Международна научно-техническа конференция „Иновации в горската промишелност и инженерния дизайн“ ще се проведе в периода 3-5 октомври в Боровец
27.07.2022

БКДМП е съорганизатор на  Международната научно-техническа конференция ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН, която ще се проведе на 3-5 октомври, хотел Рила, к. к. Боровец. Събитието се организира от Лесотехнически университет-София.

Форумът има за цел е да създаде среда за среща и обмяна на научна информация, споделяне на добри производствени практики и осъществяване на личен контакт между изследователи, експерти и представители от бизнеса, работещи в областта на дървообработването, производството и дизайна на мебели и изделия от дървесина.

По време на форума ще се обсъдят важни теми като суровинната база, дървообработващи машини и съоръжения; технологии в дърводобива и дървообработването; технологии при производството на мебели и изделия от дървесина; интериор и мебелен дизайн; материали и конструкции в мебелите; икономика, организация и управление; естествените науки в помощ на горската промишленост и инженерния дизайн;иновации в образователния процес и др.

Традиционно в рамките на конференцията бъдат изнесени интересни и важни доклади от университетски преподаватели и изследователи; представители на бизнеса, научни организации, образователни и и държавни институции; докторанти и студенти от България, Словакия, Хърватска, Румъния, Гърция, Турция, Северна Македония, Сърбия и др.  В качеството си на председател на БКДМП проф. д-р Васил Живков също ще изнесе презентация на тема „Предизвикателства и възможности пред мебелната промишленост в България след Ковид-19 криза, война и дефицит на суровинен ресурс“.

Повече информация за предстоящото събитие – такса участие, срокове за заявка, програма на конференцията) може да откриете тук.

Срокът за подаване заявка за участие и резервация за настаняване в хотел Рила е 10.08.2022 г.