Новини
Методът Монтесори среща професионалното образование
11.08.2022

ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване – Пловдив, споделя опит с европейски партньори.

Възможно ли е методът на Мария Монтесори, чийто подход е постигане на дисциплина в свободата и учене чрез изследване и експериментиране, да бъде приложен за нуждите на професионалното образование. С нелеката задача да изследват и анализират опциите за въвеждане принципите на прочутия италиански педагог за обучението на гимназисти, които овладяват професия, са се заели професионални училища от 5 държави. Те обединяват усилия да оценят приложимостта на Монтесори способите при усвояването на занаят, като се придържат към европейската система за акумулиране и трансфер на кредити, придобити чрез професионално образование и обучение – ECVET.
Българския опит ще споделя Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ в Пловдив. Преподаватели от Града под тепетата се присъединяват към екипите на свои колеги от Италия, Испания, Португалия и Латвия, които също работят в сферата на професионалното образование. Целта на консорциума е да допринесе за подобряване качеството на професионалното обучение в сектора на услугите, механиката и художествените занаяти.
А заедно с това да се повиши и мотивацията на учащите.
Отправната точка е, че методът Монтесори залага на индивидуалния работен цикъл, при който учениците развиват съзнание за своите възможности, добиват увереност и се чувстват вътрешно мотивирани да работят.
„Първоначално проведохме работни срещи в Италия, запознахме се със спецификата на тяхното професионално образование, след което колегите гостуваха и при нас. Фокусът е основно върху специалните предмети и взаимовръзката между тях. Ще бъде разработен въпросник, който всички партньори ще попълват, а на финала ще обобщим резултатите и ще изготвим доклад. За първи път се прави подобно проучване, защото Монтесори педагогиката се свързва по-скоро с децата в предучилищна и начална училищна възраст. Така че очакванията са да дадем различна посока относно приложението ѝ в по-зряла възраст. Уменията за сътрудничество, уважение и самоконтрол са актуални във всички етапи на образование“, казва директорът на пловдивската гимназия инж. Константин Костадинов.
От няколко години насам в работилниците на гимназията се изработва част от оборудването за детските градини и училищата в Пловдив, които въвеждат обучение по Монтесори по проект на Община Пловдив. Това лято майсторенето на обзавеждане продължава.
Заедно с това протича и преобразуването на старите работилници в модерни центрове за практика. Училището е закупило австрийски тезгяси Zipper по Националната програма за подкрепа на дуалното обучение, CNC рутер за обработка на сложни изделия, струг, банциг за макетиране.
Триизмерни принтери от най-ново поколение правят по-атрактивно обучението на учениците от специалностите „Интериорен дизайн“, „Полиграфия“, „Мебелно производство“ и „Реставрация на стилни мебели и дограма“. Тъй като през последното десетилетие индустрията на 3D принтиране преживява постоянен растеж и се използва все по-масово в промишлеността, училището решава да модернизира своите кабинети.
С принтерите учениците правят проекти за обзавеждане на стаи, проектират мебели, създават макети и изработват схеми. С огромен ентусиазъм новата придобивка е посрещната от бъдещите полиграфисти. Още повече че преподавателят им по специалния предмет излиза от аудиторията на пловдивския филиал на Техническия университет преди година. 25-годишната Петя Тасева избира да се посвети на учителската професия, след като завършва специалност „Полиграфия“.
В момента текат довършителни дейности по обзавеждането на Учебно-демонстрационния център, финансирано изцяло от световната компания за мебелен обков „Блум“. Той ще се използва за часовете по практика на младите дърводелци. А в началото на септември компанията ще изпрати свои експерти, които да обучат преподавателите как да работят със съвременната техника.
„Обучението трябва да се модернизира и да отговори на нуждите на бизнеса“, категоричен е инж. Костадинов.
По негова идея един от кабинетите на първия етаж е преобразен до неузнаваемост и копира едно към едно професионалните киносалони. Залата е решена в жълто и сиво. Местата са 35 – достатъчни, за да може една паралелка да провежда интерактивно обучение или пък уроци по стилознание и гражданско образование. Табелата на входа е от естествено дърво, а надписът е гравиран с новия CVC рутер. Залата ще е отворена за дискусии, срещи с бизнеса. Заседания в нея може да провежда и Ученическият парламент.
Гимназията има сключени партньорски договори със 17 фирми, а от всички над 500 гимназисти 288 се обучават по дуалната система. Представителите на бизнеса са членове и на комисиите за провеждане на държавните изпити по специалността.