Новини
Мониторинг на обществените поръчки за първото полугодие на 2013 г.
03.09.2013

Екип на КСБ,

Таня Бъчварова,

ръководител на звено

„Анализи и прогнози“

Сключените договори по обект на поръчките за периода януари-юни 2013 г. са общо 801, както следва:

сградно строителство –  339 бр., или 42,3% от общо сключените договори за първото шестмесечие;

инженерна инфраструктура –  243 бр., или 30,3% от общо сключените договори за периода;

енергийна инфраструктура – 123 бр., 15,4% от общо сключените договори за януари – юни;

ВиК – 96 бр., или 12% от общо сключените договори до юни.

Тенденцията засега е сградното строителство да бъде доминиращ сегмент по критерий „брой сключени договори” от отрасъл „Строителство“ за първото полугодието на 2013 г. То е следвано от инженерната, енергийната и ВиК инфраструктура.

Сключени договори по критерий „стойност“

Сградно строителство

– сключените договори са за общо 226
млн. лв., или 11,1% от стойността на всички.

Инженерна инфраструктура

– контрактите са за общо 736 млн. лв., или 36,1%.

Енергийна инфраструктура

– сключените договори са на стойност 278 млн. лв., или 13,6% от сумата на подписаните договори за полугодието на 2013 г.

ВиК договорите

са за общо 801 млн. лв., или 39,2% от общата стойност на контрактите за първото шестмесечие.

Цифрите сочат, че сключените договори при ВиК сегмента са на най-висока цена, следвани от тези в областта на инженерната и енергийната инфраструктура, а на последно място са споразуменията за сградно строителство… вижте повече