Новини
Мрежа от информационни центрове ще подпомага бенефициенти при работа с ИСУН 2020
15.07.2015

Във всеки от офисите на Мрежата от областни информационни центрове (ОИЦ) кандидати и бенефициенти могат напълно безплатно да получат актуална информация и съдействие при попълване и подаване на електронните формуляри на проектните предложения, с които кандидатстват за европейско финансиране чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

 

Предстои ОИЦ да организират и проведат редица информационни събития и обучения, посветени на работата със системата. Една от най-съществените промени през настоящия програмен период 2014-2020 г. е преминаването към изцяло електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020. Тя се превръща в основен канал за комуникация между бенефициентите и управляващите органи и е от съществено значение потенциалните кандидати и бенефициентите, чийто проекти са одобрени, да работят успешно със системата.

 

 

 

Източник: www.eufunds.bg

Тагове: електронно кандидатсване, европейско финансиране, ИСУН