Новини
Най-големите производители на мека дървесина се събраха на международна конференция в Копенхаген
19.10.2022

На 13-ти октомври 2022 г. се проведе 70-ото издание на Международната конференция за мека дървесина в град Копенхаген. На събитието присъстваха най-големите производители и търговци на мека дървесина, които обсъдиха важни теми като състоянието на пазарите, трудностите и успехите на индустрията през изминалата година. Участниците в конференцията обмениха опит и постижения.

За пореден път пазарът за мека дървесина преминава през турбулентна година, която може да бъде разделена в два периода – силно търсене в първата половина и остро и значително забавяне през втората, като се очаква търсенето да намалява в следващите месеци. След рекордните увеличения през изминалата година, данните за пазара на мека дървесина  сочат 2% спад в производството в Европа и 5% спад в употребата за 2022. Отчитат се изключително високи нива на несигурност, а прогнозите за следващата година сочат допълнително намаляване на производството и употребата на обработена мека дървесина.

По време на конференцията стана ясно, че основната причина за спада в развитието на пазарите е високата инфлация, причинена от увеличаването на лихвените проценти от страна на централните банки, като това от своя страна води до намаляване на търсенето на клиентите. Важни фактори са още излишното запасяване на склад със суровина през първата половина на годината и силното намаляване на търсенето в сектора за домашни/любителски ремонти след предходни две много силни години. Очаква се също увеличаването на лихвите за ипотечни кредити да повлияе негативно и върху пазара в сектор строителство. Приходите на дървообработващите предприятия бяха засегнати сериозно и от цените на енергия. Въпреки това обаче експертите отбелязаха, че рекордните цени на енергия се явяват стимул за изключително силно търсене на остатъчни материали от дървообработването, съчетано с намаляването на суровините.