Новини
НАП вече ще отписва служебно дългове с изтекла давност
28.01.2016

От тази година за пръв път Националната агенция за приходите (НАП) ще започне да отписва по служебен път задължения на граждани и фирми с изтекла абсолютна давност. Досега това ставаше след изрично заявление от страна на дължащия съответните суми. Това става заради промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които врлизат сила от 1 януари.

 

За обсолютна давност е приет срокът от 10 г., като те започват да текат от годината, следваща тази, през която съответната сума е била дължима. Изключение от това се прави за дългове, които са били отсрочвани или разсрочвани, съобщава в днешния си брой в. "Сега".

 

Изданието припомня, че проблемът за давността излезе остро на дневен ред при въвеждането на единната сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки. Впоследствие тя бе разделена след решение на Конституционния съд на принципа за покриване на най-старото по дата задължение. При него могат да се платят и задължения с изтекла давност, ако не са били изрично отписани.

 

Според новите текстове данъчните няма да могат да продължават проверките си за повече от 6 месеца, които могат да се удължат с още толкова. Освен това кодексът задължава НАП да предоставя на други администрации удостоверения по служебен път за липса или наличие на данъчни задължения.

 

От тази година отпада и изпращането на покани за доброволно изпълнение на длъжниците с просрочени задължения. Аргументът за това е, че длъжниците така или иначе получават съобщение от публичния изпълнител с опция за доброволно плащане в 7-дневен срок. Данъчната администрация все пак може да уведоми длъжника писмено или по телефона за възможните последствия, преди да започне принудително изпълнение.

 

Източник: Дневник