Новини
Национална конференция „КЗП – отговорен партньор на българските икономически оператори“
08.03.2018

 

На 27.02.2018 г. се проведе Национална конференция „КЗП – отговорен партньор на българските икономически оператори“. Форумът е част от проекта на комисията: „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Конференцията откри заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, участие в нея взеха председателят Димитър Маргаритов, двамата членове на КЗП Константин Арабаджиев и Константин Райков, главният секретар Иван Бъчваров, експерти на КЗП, представители на неправителствени потребителски и браншови организации и на търговски вериги.

 

 

На форума стана ясно, че КЗП ще осъществи нова информационна кампания за българските търговци за повишаване на познанията им в областта на потребителското право. Обсъдени бяха параметрите на тази инициатива, както и конкретни проблеми, които срещат икономическите оператори в нашата страна.

 

 

През есента КЗП ще пусне горещ телефон за търговците, на който те ще могат да отправят въпросите си към ведомството. Ще заработи и виртуален „хелп-деск“, който ще помага при възникването на спорни ситуации, в които е необходима компетентната помощ на експертите от комисията.

 

 

Източник: www.kzp.bg