Новини
Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020
07.08.2013

Изготвен е проектът на Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020, изцяло адаптиран към основния европейски документ в тази област – Small Business Act.