Новини
На Общо събрание в Пловдив бяха избрани нови членове на УС и КС на БКДМП
03.06.2024

На 31 май 2024 г. в Гранд хотел Пловдив се проведе  отчетно изборно Общо събрание на БКДМП. Събитието откри председателят на Камарата проф. д-р Васил Живков. Официален гост на събитието бе председател на УС на БСК Добри Митрев. По време на Общото събрание проф. Живков представи отчет на дейността за  мандата, който УС изпълнява за 2021-2024 г. Той акцентира върху извършените дейности за 3-годишния период, свързани със защита интересите на членовете, организирането на търговски мисии и изложения, а също и на над 100 събития, срещи с институции и работодателски организации, участие в многобройно проекти, стартирането на 2 медийни кампании и много др.

Митко Гатев от КС на БКДМП изнесе данни за годишния финансов отчет за 2023 г. Той представи също и отчета на дейността на Контролен Съвет за посочения период. И трите документа бяха изслушани и приети с пълно мнозинство.

По време на Общото събрание бе гласувано освобождаване на длъжност и отговорност на председателя и членовете на настоящите УС и КС. С пълно единодушие за председател на БКДМП беше избран проф. Васил Живков, за когото това е втори мандат. Бяха избрани новите членове на УС, в който влизат Десислава Данева от „Мебел Стил“, Евгения Божерянова от „Валиян“, Лора Казакова от „Хералд“, Благой Ангелов от „Мебелни фабрики Колорадо“, Жельо Черкезов от  „Ламина“, Иван Милев от „К2“ и „Ив Ел“,  Николай Костов от „Пролайн“, Петър Дишков от „Кроношпан България“, Пламен Стоянов от „Деспас“, Слави Славов от  „Ергодизайн“.  В новия КС на БКДМП влизат  Павел Димов от „МОС Консулт“, Митко Гатев от „Мебели Драги“ и Галин Господинов от „Тръбна мебел“.

На 01 юни 2024 г. бе организирано посещение за фирмите членове на БКДМП до Епископската базилика на Филипопол.