Новини
На 20 февруари, екипът на БКДМП проведе срещи в района на гр. Бургас.
27.02.2013

 На 20 февруари, екипът на БКДМП проведе срещи в района на гр. Бургас. 12 фирми, които се занимават с производство на мебели, търговия с машини и материали, и дървообработване  се срещнаха с екипа на Камарата. Бяха обсъдени възможности за съвместни инициативи, идеи и обединяване на усилията в посока развитие на един по-конкурентен бранш.