Новини
На 21 и 22 февруари, в гр. Царево представители на Камарата успешно преминаха обучение за FSC одитори по проследяване произхода на продукцията /Chain of Custody/.
27.02.2013

На 21 и 22 февруари, в гр. Царево представители на Камарата успешно преминаха обучение за FSC одитори по проследяване произхода на продукцията /Chain of Custody/.