Новини
Необходимост от допълнителни обучения за повишаване квалификацията на персонала през 2018 г.
23.02.2018

 

БКДМП проведе официално проучване сред фирмите – членове на организиацията, във връзка с нуждата от провеждане на обучения за повишаване квалификацията на персонала.

 

 

Анкетата е попълнена и изпратена от 91 представители на фирми от бранша.

Графиката е изготвена от БКДМП, с цел получаване на актуална информация за потребността от организиране на обучения, както и тяхната тематика и насоченост.

 

 

С равен брой проценти: 31,82 % на първо място се подреждат Висшият и Средният мениджмънт.

 

Определени на трето място са: Инженерните кадри с 13,64 %.

 

Четвъртата позиция е за Висококвалифицираните машинни оператори – 11,36 %, следвани от Администрацията – 6,82 % и Търговци – едва 4,55 %.

 

 

Направеното проучване от БКДМП има за цел да придобие точна информация за нуждата от допълнителни обучения за повишаване квалификацията на персонала от сектора, която да определи и следващите теми на обучение през 2018 г.

 

 

Всеки от Вас, които желае да подаде информация, може да го направи попълни въпросите на следния линк.

 

 

Екипът на БКДМП, благодари за Вашата активност.