Новини
НСИ отчете увеличение на сектора през април
24.06.2016

Националният статистически институт (НСИ) отчете увеличение на общият индекс на цените на производителите на мебели през април 2016 г. с 0.2% в сравнение с април 2015 г. Като при цените на производството на мебели за вътрешния пазар се забелязва увеличение от 0,5%, а на международния пазар спад с 0,4%. Съществено увеличение се наблюдава в индекса на оборота на мебелната промишленост на вътрешния пазар с 8,2%, а на международния пазар с 2,5% спрямо същият период миналата година. Отново за април месец индекса на промишленото производство на мебели се увеличава с 3,3% в сравнение с април 2015 г.

 

Източник: НСИ