Новини
НСИ: През първото тримесечие износът на България за ЕС се увеличава с 13%
17.06.2013

През периода януари – март 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 13.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 6.1 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция, Румъния и Франция, които формират 70.7% от износа за държавите – членки на ЕС (табл. 3 от приложението).

През март 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.1 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари – март 2013 г. се увеличава с 0.9% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 6.9 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През март 2013 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, намалява с 9.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.3 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – март 2013 г. е отрицателно и е на стойност 753.5 млн. лева . По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 481.9 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите три месеца на 2013 г. в сравнение със същия период на 2012 г. най-голям ръст (80.9%) е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”. Най-голям спад (20.5%) се наблюдава при износа от сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”.

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (9.5%) е отчетено в сектор „Химични вещества и продукти”, а най-голямо намаление (8.5%) се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”.