Новини
“Обучението надмина очакванията ни”-фирма Иввекс, Стара Загора
03.10.2013

“Обучението надмина очакванията ни”-фирма Иввекс, Стара Загора

“Бяха покрити всички тематики.Много сме доволни.”-фирма Кастамону България

С такива отзиви беше закрит първия по рода си форум ЛИДЕРСТВО И ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ,

организиран на 18 септември от БКДМП. Участие в него взеха представители на 21 фирми, които се включиха в интерактивни и тиймбилдинг модули ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ, МОТИВАЦИЯ И СИТУАЦИОННО ЛИДЕРСТВО.

Надяваме се, че ще успеем да превърнем успешното начало в традиция!

Уводни думи на Елица Ненчева и Геновева Бакърджиева.

Модул: „Кой и как управлява човешките ресурси?”; „Има ли нужда МСБ от управление на ЧР?”

Модул: "Мотивация"

Модул: "Ефективна комуникация"