Новини
ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
27.01.2016

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за  безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) в Министерство на икономиката, в качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира обучение за техническото и финансовото изпълнение на ДБФП.

 

 Обучението ще се проведе на 13 и 14 януари 2016 г., (сряда и четвъртък), от 10.00 часа, в зала София на Гранд Хотел София (гр. София, ул. „Гурко” № 1).

 

 Допуска се участието на до двама представителя на бенефициент, като е препоръчително поне едно от лицата да е ангажирано пряко с изпълнението на дейностите по сключения ДБФП.

 

 Всеки един бенефициент ще бъде информиран по електронна поща на коя от двете дати ще бъде поканен да вземе участие.

 

Източник: opcompetitiveness.bg