Новини
Общо отчетно-изборно събрание на БКДМП
22.06.2015

На 12 юни 2015 г. /петък/, от 13.00 часа в град Поморие, се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.    Доклад-отчет за 2014 г. на Управителния съвет;

2.    Доклад-отчет за 2014 г. на Контролния съвет;

3.    Разискване  и приемане на докладите, изменения и допълнения в Устава;

4.    Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;

5.    Състояние на сектора;

6.    Избор на Управителен съвет и на Председател  на Управителния съвет  и избор на Контролен съвет на Браншова камара на  дървообработващата и мебелната промишленост;

6.    Разни.

 

Събранието бе открито с приветствени слова от Председателя на БКДМП – г-н Стоян Стоянов.

 

Г-жа Елица Ненчева представи на аудиторията реализираните инициативи и постигнатите добри резултати в периода на 2012 г. -2015 г.:

 • Ръст на членската маса  от 140%

 • Подобрен административен капаците на организацията

 • Подобрено финансово състояние

 • Засилена маркетингова дейност на Камарата:

– обновен сайт на организацията

– разработени експортен портал

– разработен кариерен портал

– разпространяване на електронен бюлетин до членовете и партньорите на БКДМП

 • Изграден добър имидж на Изложения Светът на мебелите и Техномебел:

– подобрена организация

– подобрени условия за членовете на БКДМП

– проведена рекламна кампания

– организирано посещение от чуждестранни купувачи по време на изложенията

 • Проведена кампания за популяризиране на професията

 • Успешно изпълнени 5 проекта

 • Проведени редица събития: търговски мисии в чужбина, обучения, семинари и конференции и др.

 • Изграден ефективен диалог с държавните институции и партньорски организации.

 

 

 

Г-жа Ненчева информира присъстващите, че в периода от 2013 г. насам, членовете на Камарата са се възползвали от участие в 27 търговски мисии, Б2Б срещи и бизнес делегации, 21 Семинари и специализирани обучения, организирани от Камарата, както и редица събития на партньорски организации.

 

Г-н Григор Виденов,  член на УС представи отчет за тазгодишните изложения Светът на мебелите и Техномебел, като даде информация относно актуална статистика за двете събития. Анализ на рекламната кампания показва, че всички канали за реклама са дали необходимия положителен ефект, а именно за увеличаване на посетителите на изложенията.

 

За втора поредна година бе организирана  Програма за насърчаване на купувачи /Hosted Buyers Programme /, която привлече над 100 чуждестранни купувача от Англия, Гърция, Йордания, Босна и Херцеговина, Украйна, Словакия, Германия, Йордания, Белгия, Катар, Италия, Ирак и др.

 

Дейностите свързани с професионалното образование бяха презентирани от г-н Васил Живков, член на УС. Той сподели, че проблемите на бранша по отношение на липсата на кадри и ниското заплащане са голямо предизвикателство пред което ще бъде изправен и следващия Управителен съвет на Камарата. Г-н Живков представи поредицата от дейности, които БКДМП е реализирала в тази насока, като диалог с институциите за разкриването на професионални паралелки по Дървообработване и Мебелно производство, стимулиране на ученици и студенти със стипендии за постигнати резултати, широка кампания за популяризиране на професията, включваща разпространението на рекламен клип и рекламни плакати, фотоизложба, посещения в  предприятия от ученици и студенти и др.

 

Като основни проблеми на бранша бяха засегнати и снабдяването със суровина и борбата със „сивата“ икономика.

 

След представения отчет на УС, Председателят на Контролния съвет-г-н Георги Сиренков представи отчета на КС, като подробно бяха разгледани финансовия отчет, мониторинга упражнен върху документалния поток и ревизирането на финансите на организацията.

 

  

 

Участниците в Общото събрание бяха активни в дискусиите, като споделяха своите предложения, проблеми, идеи и опит. Благодарствени слова и поздравления бяха отправени към Управителния съвет и екипа на Камарата за активността им и постигнатите резултати.

 

  

 

В рамките на събранието бе избран нов Управителен съвет на Камарата в следния състав:

 1. г-н Галин Господинов – Председател на УС на БКДМП, фирми ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС ООД, ГОСПОДИНОВИ  СТРОЙМАРКЕТ ООД и ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД

 2. г-н Благой Ангелов – фирма БЛАГОЙ АНГЕЛОВ – КОЛОРАДО ЕТ

 3. г-н Васил Живков – фирма ПРОДИЗ ООД

 4. г-н Димитър Янушев – фирма ПАЛИСАНДЪР ООД

 5. г-жа Мариана Иванова – фирма ДИЗМА СД

 6. г-н Марин Генов – фирма ГЕНОМАКС ООД

 7. г-н Митко Гатев –  фирма ТОТАЛ – М ООД

 8. г-н Недялко Христов – фирма ХЕГРА Д ЕООД

 9. г-н Слави Славов – фирма ЕРГОДИЗАЙН ООД

 10. г-жа Стела Василева – фирма СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ЕООД

 11. г-жа Татяна Гигова – фирма АРХИДЕЯ ООД

 

и Контролен съвет в състав:

 

 1. г-н Георги Сиренков – Председател на КС, фирма ГЕОС МАШИНИ ЕООД

 2. г-жа Денница Каназирева – фирма АСТРА ДЕА МЕБЕЛ ЕООД

 3. г-жа Маргарита Стойкова – фирма ЗОРА СТИЛ ООД

Галерия – преглед