Новини
Общо отчетно-изборно събрание на БКДМП
25.06.2018

На 08 юни 2018 г. /петък/, от 13.00 часа, в гр. Пловдив, се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост. 

 

при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Доклад-отчет за 2017 г. на Управителния съвет;

2.Доклад-отчет за 2017 г. на Контролния съвет;

3.Разискване  и приемане на докладите, изменения и допълнения в Устава;

4.Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;

5.Състояние на сектора;

6.Избор на Управителен съвет и на Председател  на Управителния съвет,  и избор на Контролен съвет на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

7.Разни

 

 

Участие в гласуването взеха 49 управители и упълномощени лица, от общо присъстващите 60 представители на фирми-членове на БКДМП.

 

 

Събранието бе открито с приветствени слова от Председателя на БКДМП – г-н Галин Господинов, който отчете дейността на Камарата и представи на аудиторията реализираните инициативи и постигнатите добри резултати в периода на 2015 г. -2018 г.

 

 

Г-н Митко Гатев представи финансовия отчет на БКДМП и Техномебел Българи ЕООД за периода 2016 – 2017 година.

 

След представения отчет на УС, Председателят на Контролния съвет-г-н Георги Сиренков представи отчета на КС, като подробно бяха разгледани финансовия отчет, мониторинга упражнен върху документалния поток и ревизирането на финансите на организацията.

 

 

Представителите на фирмите – членове гласуваха с мнозинство Освобождаване от отговорност на Управителния съвет на БКДМП.

 

Участниците в Общото събрание бяха активни в дискусиите, като споделяха своите предложения, проблеми, идеи и опит. Благодарствени слова и поздравления бяха отправени към Управителния съвет и екипа на Камарата за активността им и постигнатите резултати.

 

 

В рамките на събранието бе избран нов Управителен съвет на Камарата в следния състав:

 

г-н Галин Господинов – Председател на УС на БКДМП, фирми ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС ООД и ГОСПОДИНОВИ  СТРОЙМАРКЕТ ООД

 

г-жа Денница Каназирева – фирма АСТРА ДЕА МЕБЕЛ ЕООД

 

г-жа Елена Желязкова – форма ДИАЛОГ ЕООД

 

г-жа Мариана Иванова – фирма ДИЗМА М ЕООД

 

г-н Митко Гатев –  фирма ТОТАЛ – М ООД

 

г-н Недялко Христов – фирма ХЕГРА Д ЕООД

 

г-н Павел Димов – фирма МОС КОНСУЛТ ООД

 

г-н Симеон Йорданов – фирма Д.О.М. ЕХ ООД

 

г-жа Стела Василева – фирма СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ЕООД

 

г-жа Татяна Гигова – фирма АРХИДЕЯ ООД

 

г-н Тодор Тодоров – фирма АРТ ПЛАСТ ЕООД

 

 

 и Контролен съвет в състав:

 

г-н Благой Ангелов – фирма БЛАГОЙ АНГЕЛОВ – КОЛОРАДО ЕТ

 

г-жа Маргарита Стойкова – фирма ЗОРА СТИЛ ООД

 

г-н Марин Генов – фирма ГЕНОМАКС ООД