Новини
Общо отчетно-изборно събрание на БКДМП 2021 г.
30.06.2021

На 25.06.2021г. в гр. Пловдив, хотел Империал се проведе Общо отчетно изборно събрание на БКДМП. В събитието участваха над 50 представители на фирми, при следния дневен ред:

 1. Отчет на дейността на УС за 2020г.- изслушване на доклада и приемане;
 2. Годишен Финансов Отчет за 2020г. – изслушване и приемане ;
 3. Доклад-отчет на дейността на Контролен Съвет за 2020г.- изслушване и приемане;
 4. Разискване и приемане на докладите, изменения и допълнения в Устава;
 5. Освобождаване от длъжност и отговорност на председателя и членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;
 6. Избор на председател и членове на Управителния съвет и на Контролния съвет
 7. Други

Събранието бе открито с приветствени слова от Председателя на БКДМП – г-н Галин Господинов. Изпълнителният директор на БКДМП – г-жа Даниела Петрова запозна присъстващите с постигнатите резултати през изминалата година и поставени бъдещи цели на БКДМП.

Представен бе отчета на КС , като подробно бяха разгледани финансовия отчет, мониторинга упражнен върху документалния поток и ревизирането на финансите на организацията.

след представените доклади, членовете на организацията освободиха от отговорност УС и КС на БКДМП и избраха нови членове на съветите, както следва:

Председател на УС на БКДМП:

 • Васил Живков – ПРОДИЗ ООД

Членове на УС на БКДМП:

 • Благой Ангелов – БЛАГОЙ АНГЕЛОВ – КОЛОРАДО ЕТ
 • Диана Харлова – ТЕД БЕД ЕАД
 • Димитър Янушев – ПАЛИСАНДЪР ООД
 • Елена Желязкова – ДИАЛОГ ЕООД
 • Иван Милев – ИВ-ЕЛ ЕООД
 • Марин Генов – ГЕНОМАКС ООД
 • Николай Костов – ПРОЛАЙН ЕООД
 • Павел Димов – МОС КОНСУЛТ ООД
 • Пламен Стоянов – ДЕСПАС ООД
 • Слави Славов – ЕРГОДИЗАЙН ООД

Председател на КС на БКДМП:

 • ГАЛИН ГОСПОДИНОВ – ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС ООД, ГОСПОДИНОВИ  СТРОЙМАРКЕТ ООД и ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД

Членове на КС на БКДМП:

 • МИТКО ГАТЕВ – ТОТАЛ – М ООД
 • НЕДЯЛКО ХРИСТОВ – ХАРМОНТ ЕООД

 

Фирмите членове на организацията участваха активно в дискусиите, като споделяха своите предложения, проблеми, идеи и опит.