Новини
Общо отчетно-изборно събрание на БКДМП – 12 юни 2015
16.06.2015

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 7, ал.1 от Устава, Управителният съвет свиква Общо отчетно-изборно събрание на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост на 12 юни 2015г. /петък/, от 13.00 часа, град Поморие, община Поморие, област Бургас,  конферентна зала на Гранд хотел Поморие http://www.grandhotelpomorie.com , при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.    Доклад-отчет за 2014 г. на Управителния съвет;

2.    Доклад-отчет за 2014 г. на Контролния съвет;

3.    Разискване  и приемане на докладите, изменения и допълнения в Устава;

4.    Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;

5.    Състояние на сектора;

6.    Избор на Управителен съвет и на Председател  на Управителния съвет  и избор на Контролен съвет на Браншова камара на  дървообработващата и мебелната промишленост;

6.    Разни.