Новини
Общо събрание на БКДМП 2016
06.07.2016

На 03.06.2016г. в к.к. Албена представители на фирми- членове на БКДМП  взеха участие в Годишното Общо събрание. Събранието бе открито с приветствени слова от Председателя на БКДМП – г-н Галин Господинов.

Председателят на БКДМП представи екипа на Камарата , както и реализираните от организацията инициативи за изминалата година. Г-н Господинов информира за постигнатия ръст на членската маса на Камарата до 345 члена, което я прави един от най-големите браншови съюзи в България.

Членовете бяха запознати с провелите се събития през изминалата година:

–          Посещение на български предприятия от представители на италианския бизнес;

–           Двустранни срещи с представител на фирма Debenham;

–          Конференция ИКЕА, „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и интериор“;

–          Изложения Светът на мебелите и Техномебел 2016 и

–          Годишна конференция, Годишни награди на бранша 2015, връчени на фирмите – членове, по време на Годишната конференция, провела се на 27 ноември 2015г.

Както и провелите се, за първи път през изминалата 2015г., регионални срещи  в градовете: Плевен, Ямбол и Русе.

Г-н Галин Господинов представи отчет за тазгодишните изложения „Светът на мебелите“ и „Техномебел“, като изложи актуална статистика.

На тазгодишното издание двете изложения имаха рекордно посещение – регистрирани са повече от 10 500 посетители от България и чужбина. Бяха успешно реализирани инициативи: „Работилница за мебели“, където се включиха над 80 ученици и преподаватели от професионалните гимназии от бранша и студенти от Лесотехнически университет, София и Конкурс „Моят дом мечта“, където участие взеха над 1600 деца от цялата страна.

През изминалата година са проведени търговски мисии в – Казахстан, Грузия и Армения, Турция Intermo, Турция Modef и Турция Ismob, както и Международни изложби –  BIFE SIM и IMM Кьолн 2016.

След представения отчет на УС, Председателят на Контролния съвет-г-н Георги Сиренков представи отчета на КС , като подробно бяха разгледани финансовия отчет, мониторинга упражнен върху документалния поток и ревизирането на финансите на организацията.

След общото събрание на БКДМП се проведе семинар на тема: „Иновативни методи за спестяване на средства за енергоизточници“ с лектор инж. Иво Арсов – експерт по възобновяеми енергоизточници, управител на фирма Еко Пауер системс. 

 

В рамките на семинарната част се разгледаха следните подтеми:

·         ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – „Енергийна ефективност на МСП“

·         REECL

·         Иновативни методи за спестяване

 

Фирмите членове на организацията участваха активно в дискусиите, като споделяха своите предложения, проблеми, идеи и опит.