Новини
Общо събрание на БКДМП 2017
11.07.2017

На 10 юни 2017 г. в гр. Несебър, хотел „Мариета Палас“ ,над 80 /осемдесет/ представители на фирми – членове на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ взеха участие в Годишното Общо събрание, при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Доклад-отчет за 2016 г. на Управителния съвет;

2.    Доклад-отчет за 2016 г. на Контролния съвет;

3.    Разискване и приемане на докладите;

4.    Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;

5.    Професионално образование;

6.    Разни.

 

 

Събранието бе открито с приветствени слова от Председателя на БКДМП – г-н Галин Господинов, които запозна присъстващите с постигнатите резултати  през изминалата година и поставени бъдещи цели на БКДМП като един от най-големите браншови съюзи в България.

 

Членовете на БКДМП бяха запознати с основните теми, обсъждани на последните 10 заседания на УС на БКДМП:

 

–             Мерки за борба със сивия сектор

–             Професионално образование и кадри

–             Сектор дървообработване – регулация

–             Светът на мебелите и Техномебел 2017

–             Финансиране на събития за бранша от държавни институции

 

 

1)      Рекорден брой изложители :   над 180 фирми, а броят на представените компании беше повече от 350;

 

2)      Най-висок ръст на посетилите на двете най-големи изложения за бранша у нас: над 11 000 души

 

 

3)      Организирано посещение от 30 /тридесет/ чуждестранни купувачи

 

4)      Проведени събития по време на „Светът на мебелите“ и „Техномебел“ 2017:

 

 

–          STUDY VISITS – Посещения на ученици и преподаватели от професионалните гимназии;

–          Конкурс Българска мебел на годината;

–          Конкурс „ЩандЪТ“;

–          Конкурс за детска рисунка „Моят дом мечта“;

–          HOSTED BUYERS PROGRAM – Програма за насърчаване на купувачите

 

 

След представения отчет на УС, Председателят на Контролния съвет-г-н Георги Сиренков представи отчета на КС , като подробно бяха разгледани финансовия отчет, мониторинга упражнен върху документалния поток и ревизирането на финансите на организацията.

 

 

По време на Общото събрание на БКДМП участие взеха:

 

–          Г-жа Петя Евтимова – ръководител на екип за управление на проект ДОМИНО "Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система"

–          Инж. Константин Костадинов – директор на Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев", град Пловдив;

–          Г-жа Вайде Терзийска – ТЕД-БЕД ЕАД, която представи опита на предприятие, участващо в проекта за дуално обучение и

–          Г-н Павел Димов – Мос Консулт ЕООД, който сподели опита на фирмата за отваряне на нова специалност за бранша  във висше учебно заведение

 

 

Фирмите членове на организацията участваха активно в дискусиите, като споделяха своите предложения, проблеми, идеи и опит.

 

 

 

 

 

Протокол от заседанието можете да намерите тук.

 

 

Източник: БКДМП