Новини
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БКДМП
24.06.2013

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 7, ал.1 от Устава, Управителният съвет на БКДМП свиква редовното Годишно Отчетно Общо събрание на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост. То ще се проведе на 21 юни 2013 г. /петък/, от 13.00 часа, в с. Крапец, община Шабла, област Добрич,  конферентна зала на хотелски комплекс „Яница” http://krapets.com/bg/hotel_yanitza.html, при следния дневен ред:

 

1.    Доклад-отчет за 2012 г. на Управителния съвет;

2.    Доклад-отчет за 2012 г. на Контролния съвет;

3.    Разискване и приемане на докладите;

4.    Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;

5.    Промяна на Устава на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост; 

6.    Успешни практики в бранша – „Оцеляване и развитие на българските мебелни предприятия в условия на финансова криза чрез отварянето им към европейските пазари“ „Успешно сътрудничество между българските мебелни фирми и българските дизайнери“;

7. Разни.