Новини
Обявена е процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
05.11.2013

Обявена е процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на: www.opcompetitiveness.bg и www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Управляващия орган – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в градовете Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 23 декември 2013 г.