Новини
Одобрена е Трансгранична програма за Гърция и България
25.09.2015

Европейската комисия прие днес трансгранична програма за Гърция и България, която ще допринесе за създаване на нови работни места и растеж чрез насърчаване на предприемаческата дейност и подобряване на капацитета на малките и средните предприятия за разширяване на тяхната дейност отвъд местните пазари. Програмата е на стойност 129 млн. евро, с финансиране от Европейския съюз в размер на повече от 110 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие. 

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Програмата, която Европейската комисия прие днес, ще помогне на 11-те гранични региона в България и Гърция да работят заедно и да решават общи проблеми, като например справяне с безработицата и подобряване на социалните услуги за уязвимите общности. Новата програма е съсредоточена върху постигането на резултати и ще доведе до реални и видими промени, например по-добра транспортна инфраструктура, по-добро водоснабдяване и възможности за нови работни места." 

Програмата ще акцентира върху следните четири приоритета:

  • конкурентоспособност и новаторство в трансграничния район,

  • устойчивост и приспособимост към климата в трансграничния район,

  • по-добра свързаност на трансграничния район,

  • социално приобщаване в трансграничния район. 

Програмата, която обхваща 11 гръцки и български региона, ще подобри също трансграничното сътрудничество за по-добра защита на местното население от рискове от наводнения. Тя ще развива и насърчава културното и природното наследство на трансграничния район. Освен това инвестициите по програмата Interreg ще подобрят управлението на водните ресурси и трансграничната свързаност. Това означава съкращаване на времето за пътуване, както и подобряване на безопасността на движението. Накрая, програмата има за цел да разшири социалното предприемачество в граничния район, което би довело до увеличаване на заетостта в социални предприятия и до повече социални услуги за уязвимите общности. 

Някои очаквани резултати: 

  • подобряване на предприемаческия климат,

  • по-добър достъп до ключови пазари и повече клиенти за МСП,

  • повишаване на устойчивостта при трансгранични природни бедствия (наводнения),

  • увеличаване на туристическия поток в граничната област,

  • намаляване на времето за пътуване и подобряване на безопасността на движението.

За повече информация:

 

Източник: www.eufunds.bg

 

Тагове: трансгранична програма,Европейския фонд за регионално развитие, Гърция, България, финансиране