Новини
Около 25% от горите в България са сертифицирани за устойчиво ползване
29.07.2015

Досега 18 дружества, които управляват или оперират в около 25% от българските гори, са взели сертификат за устойчива дейност от неправителствената организация FSC (Forest Stewardship Council), която разработва стандарти за производители на продукти, свързани с горите.

Почти всички – 16 от тях, са държавни дружества. Това сподели пред "Капитал Дейли" Нели Дончева, ръководител програма "Гори" на "WWF България", по време  на семинар за опазване на горите чрез сертифициране на произхода на дървения материал. 

Българските производители и търговци на дървен материал и дървесина от години имат възможността да сертифицират дейността си, като процесът напредва, но не с твърде големи темпове, въпреки че в европейски, а и световен мащаб все повече търговци отказват да работят с несертифицирана дървесина. Това важи и за големи мебелни вериги, като ИКЕА например, които работят само с FSC сертифицирани доставчици от 2011 г. насам. От услугата се възползват основно големите производители и преработватели.

 

Сертификатите

Сертифицирането по FSC се дели на две направления – FM (Forest Management) и CоC (Chain of Custody). Първото гарантира качеството на стопанисване на горите и се отнася основно за фирми, занимаващи се с тази дейност и с добив на дървен материал.

CоC пък е система за проследяване на веригата на доставки и продукция, която гарантира, че материалът няма да бъде смесван и добит в противоречие с българското законодателство и международните норми за опазване на околната среда. Фирмите, които се занимават със стопанисване на горите и добив на дървесина, трябва да бъдат сертифицирани и по двете направления, защото дърводобивът няма пряка връзка с транспортирането на материала.

Предстои експертите на международната организация WWF да разработят и национален стандарт на FSC, който да бъде адаптиран към българското законодателство.

 

Колко струва

Крайната цена за придобиване на сертификатите се определя посредством въпросник и зависи от много компоненти. От "WWF България" споделиха, че "за предварителен и основен одит цените са от порядъка на средно 7000 – 10 000 евро. Сертификатът се издава за 5-годишен период и ежегодно сертифициращият орган прави проверки, като цената на годишната проверка е средно 4-5 хил.евро.

  

Ползите

По данни на WWF изискванията на FSC за България включват забрана за сечи във вододайни райони, както и влаченето на дървесина по речните корита. Опазват се уязвимите и застрашените от изчезване видове и екосистеми и не се допуска използването на опасни пестициди и отглеждането на ГМО в горите. 

Компаниите, които вече имат придобит сертификат по качеството, като например ISO, и желаят да приложат системата FSC, могат да облекчат вътрешните си процедури по разработване и управление, както и да намалят финансовите разходи по този вид дейност. 

Не е маловажно и че според Закона за горите от началото на следващата година държавните стопанства ще могат да предоставят до 1/3 от годишния си добив на дървесина на търговци, които прилагат системи за контрол върху произхода на дървесината. 

 

Източник: www.capital.bg

 

тагове: дървесина, дърводобив, дървообработка, FSC, сертификация