Новини
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
26.01.2017

Уважаеми членове,

Информираме Ви, че Министерство на икономиката обявява прием на проекти за предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието – Процедура по подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: http://opic.bg/news/uo-na-opik-2014-2020-obyavyava-protsedura-na-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2009-razvitie-na-klsteri-v-blgariya