Новини
Осигуровките скачат с 2%
30.10.2014

Вдигането на вноските за пенсия и безработица ще донесе 430 млн. лв. допълнително в хазната

Разходите за осигуровки ще нараснат от 2015 г., ако управляващите приемат предложението на експертите да се вдигнат осигуровките за пенсия и безработица с по един процентен пункт.

Така през 2015 г. вноската за пенсия за работещите при най-масовата трета категория труд и родени преди 1960 г. ще нарасне от 17,8% на 18,8%. А за родените след 1960 г. ще стане 13,8% при сегашни 12,8%, но те имат и допълнителна вноска от 5% в универсален пенсионен фонд. В същото време вноската за фонд "Безработица" се предлага да се вдигне от 1% на 2%. Тази вноска също е задължителна за хората, които работят на заплата. Консултативният съвет засега не предвижда промяна в съотношението между личната осигурителна вноска, която се взима от заплатата на всеки работник, и вноската, която плаща работодателят. За догодина това съотношение остава 60 на 40, като 60% от осигуровките се поемат от работодателя, а останалите 40% – от работника. Така общата осигурителна тежест през 2015 г. ще нарасне от 30,3% на 32,3%, които ще бъдат разпределени между работодател и работник в съотношение 18,6% към 13,7%.

За заплати от 400 лв. това означава разходите на работодателя за осигуряване на един работник да нараснат с 4,80 лв. на месец – от 69,60 лв. на 74,40 лв. Работникът пък ще трябва да се бръкне с 54,80 лв. при сегашни 51,60 лв.

За 1000 лв. заплата сметките показват, че работодателят трябва да плаща 186 лв. месечно за осигуровки, което е с 12 лв. повече от сега. При същата заплата личната вноска на работника ще бъде 137 лв. при сегашни 129 лв.

Най-големи обаче ще са разходите за хората, които получават максималния осигурителен доход. Тази година той е 2400 лв., но според тригодишната бюджетна прогноза на МФ, за 2015 г. ще се вдигне на 2600 лв. Така личната осигурителна вноска при новия осигурителен таван и при по-високите осигуровки за пенсия и безработица ще скочи от 309,60 лв. на 356,20 лв. За работодателя разходите ще се повишат от сегашните 417,60 лв. на 483,60 лв.

Увеличението на осигурителните вноски е наложително, за да се балансира покриването на дефицита във фондовете на Държавното обществено осигуряване (ДОО), смятат експертите от Консултативния съвет. Според тях само увеличение на пенсионната възраст няма да реши проблема с големите дефицити. Всички фондове на ДОО с изключение на фонд "Трудова злополука и професионална болест" са на червено. В момента 53% от разходите за пенсии и обезщетения са за сметка на субсидия и трансфер от държавния бюджет. Ако не се направят промени, скоро ще стигнат 60% и това съвсем ще дискредитира ДОО, което трябва да се пълни с осигурителни вноски. Покриването на разходите за пенсии и обезщетения все повече с приходи от данъци създава конфликт с други сфери, за които не остават средства – здравеопазване, образование и инфраструктура. Увеличението на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" през 2015 г. ще доведе до 225 млн. лв. допълнителни приходи в НОИ. За фонд "Безработица" очакваните допълнителни приходи са 204 млн. лв. Така субсидията за покриване на недостига от средства в двата фонда догодина ще падне на 1,669 млрд. лв. Ако не се направи промяна, необходимата субсидия би била 2,098 млрд. лв.

Увеличават и парите за частните фондове

Предложението на Консултативния съвет е през 2017 г. да има увеличение с 1 процентен пункт на вноската за частните универсални пенсионни фондове, в които задължително се осигуряват всички работници, родени след 1960 г. Това ще доведе до нарастване на средствата в индивидуалните партиди на хората с почти 200 млн. лв. годишно и съответно ще даде възможност да се изплащат по-големи пенсии. Предлага се и още един вариант – увеличението на осигуровката за пенсии и безработица с по 1 п. п. да стане една година по-късно – от 2016 г., но през 2019 г. да има ново нарастване на вноската за пенсия с 1 п.п. И при този вариант се предвижда от 2017 г. да се вдигне вноската за универсалните пенсионни фондове от 5% на 6%.

източник:standartnews.com

Тагове: осигуровки, безработица, разходи, пари