Новини
Отварят поръчките и за малки и средни фирми
02.10.2013

Облекчаване на достъпа на малките, средните и новосъздадените предприятия при участието в обществени поръчки е една от основните промени, които са записани в новите текстове на закона. В петък депутатите приеха на първо четене проектозакона 2 седмици след като беше внесен в парламента – документът е в програмата на правителството в групата “За бизнеса” като една от най-неотложните стабилизационни мерки.

Изискването фирмите да имат оборот три пъти от прогнозната стойност на обществената поръчка отпада от закона. Това ще отвори път за участие на малки и средни фирми, обяви вицепремиерът Даниела Бобева.

Изискването за оборот на кандидатите се заменя с възможността възложителят да изисква при определени поръчки, за които е нужен ресурс, наличие на до 50% от сумата. Според експертите в Министерския съвет пример за такава дейност е изграждането на път, за който кандидатът трябва да има средства за строителни
материали, гориво или заплати на работниците Изискването за оборот не дава такава информация, а ограничава броя на кандидатите.

Създават се гаранции и за прилагането на принципа на пропорционалността. Въвежда се задължението при обявяване на поръчки за строителство над 2,640 млн. лв. възложителят да определя дела, който участниците трябва да дадат на подизпълнители. Работата за тях може да е поне 30 и не повече от 70%.

Отпада изискването подизпълнителите да доказват наличието на финансови, технически възможности и професионална квалификация.

Повече тук.