Новини
Отворени процедури за кандидатстване по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013.
27.02.2013

Отворени процедури за кандидатстване по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013.

BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”