Новини
Откриха нова интерактивна учебна зала в ЛТУ
21.03.2023

БКДМП присъства на откриването на учебно-демонстрационния център по „Дигитализация на дизайна и машинната обработка“, който нашите членове от М2 ПРОМ направиха специално за студентите на Лесотехнически университет. Събитието откри проф. д-р Живко Гочев, декан на факултет „Горска промишленост“, като благодари на компаниите от сектор дървообработване и мебелна промишленост, които подкрепят и инвестират в обучението на млади хора.

В центъра ще се обучават студенти от специалности „Компютърни технологии в мебелната индустрия“ и „Технология на дървесината и мебелите“. Залата разполага с 16 работни места с високотехнологични компютри с инсталиран CAD/CAM софтуерен продукт TopSolid Wood.

Мирослав Константинов, управител на М2 ПРОМ, обясни, че компанията дарява центъра на всички студенти на ЛТУ с идеята да помогне за квалификацията и професионалното им развитие.  „Искаме да стимулиране интереса на младите да се реализират успешно, да си намерят по-лесно работа и да останат в мебелната индустрия“, обясни още той.

ЛТУ и М2 ПРОМ си сътрудничат от няколко години. Компанията организира конкурса ИЙМС за проекти на млади конструктори, който тази година ще се проведе за трети път. От фирмата обещаха, че ще работят в посока осигуряване на обмяна на опит с френски университети, а също така и стажове във френски предприятия.

В събитието освен председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков и изпълнителният директор на Камарата Даниела Петрова, се включиха още Весела Мозеттиг, директор на Френско-българска търговска индустриална камара, представители на фирми, работещи в мебелната и дървообработващата индустрия, ректорското ръководство на ЛТУ, преподаватели и студенти.