Новини
От началото на годината започва внедряването на новата система за контрол в горите
21.01.2016

От месец януари 2016 година започва внедряването на електронния превозен билет за дървесина от временен склад за всички собственици на гори. Новата информационна система за контрол работи успешно от месец във всички държавни предприятия. Тя е част от мерките за по-добър контрол в горските територии, които МЗХ и ИАГ предприе през изминалата година. 

 

Чрез новата система данните при издаване на превозния билет от временен склад в гората се регистрират в централизираната информационна система на Изпълнителна агенция по горите. По този начин се дава възможност на контролните органи и обществеността да проверяват своевременно дали превозното средство се движи с валиден превозен билет. Ще бъде даден достъп, чрез който през сайта на ИАГ и сайтовете на шестте държавни предприятия всеки гражданин ще може да провери валидността на превозния билет.

 

Гаранция за повече прозрачност и контрол на добива и транспорта на дървесината от горските територии на страната дават и въвежданите от началото на тази година видео наблюдения в обектите за преработка на дървесина и GPS проследяване на превозните средства, транспортиращи дървесина.

 

По този начин се затваря системата на проследяване пътя на дървесината във всички горски територии, независимо от тяхната собственост, което до голяма степен ще допринесе за ограничаване на незаконните практики в горските територии. 

 

Източник: ИАГ