Новини
Павел Димов пред Darik: Роботи навлизат в мебелната индустрия
27.09.2023

Павел Димов е член на УС на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост у нас и управляващ партньор на МОС Роботикс. Той е трето поколение в мебелната индустрия, познава в детайл пътя на развитие и постиженията в сектора, който се модернизира и дигитализира в последните години. Над 80% от производство от продукцията на бг компаниите от сектора отива за износ, а качеството отговаря на всички европейски изисквания.Вижте какво разказа той в интервю за Darik Business Review.

Дигитализацията на мебелната индустрия е във възход в последните 3 години, но определено е гореща и изключително актуална тема, тъй като множество фирми изпитват затруднения в обработката на данни за производството.

Затова е необходимо неотложно да предприемат мерки в посока внедряване на цифровизация на данните и софтуерни програми, които да подпомогнат процесите в предприятията.

За да станат конкурентноспособни и да се адаптират към пазара, за компаниите днес е все по-важно да извършват анализ и статистика на реалното производство и оптимизация на производствените процеси, за да снижат себестойността.

Пазарът ще наложи бърз темп за модернизация в сектора – фирмите трябва да отговорят на увеличените темпове на производство, изискванията за качество на западните пазари.

За тях вече е жизненоважно не само да направляват поточните линии с мебелните изделия, но и да създават мрежа от машини, които да произвеждат с възможно най-малко грешки и да променят параметри и функции с цел по-висока ефективност.

Какъв е процесът, който всяка фабрика в сектора трябва да извърви, за да се модернизира и снабди производството си със софтуер и умни машини?

На първо място, всички процеси трябва да са ясни и дефинирани, важно е заданието да е описано добре, за да може след това то да бъде дигитализирано.

Огромна пречка в процеса по модернизацията е липсата на кадри в администрацията и съответно екип за внедряване на нови системи.

Умните машини са просто функция на повече софтуер. Това означава, че първата стъпка е да се дефинира ясно заданието. После да се сформира опитен и енергичен екип, който да се въоръжи с много търпение и време.

Процесите по дигитализация в производството са бавни и изискват постоянство.

Пълният текст на интервюто може да прочетете тук.