Новини
ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ
02.11.2016

Парламентът прие Законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти на първо четене, съобщава БНТ.

 

 

С него се отменя действащия Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти поради отмяната на европейска директива.

 

 

С Регламент на Европейския съюз от 2014 г. е установена нова регулаторна рамка за злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара, която от 3 юли 2016 г. е задължителна и пряко приложима за държавите членки.

 

 

Със законопроекта се определят компетентни органи при упражняването на правомощията по регламента – Комисията за финансов надзор. В законопроекта принудителните административни мерки и административно-наказателни разпоредби са въведени като са съобразени с предвидените в регламента максимални размери на глоби и имуществени санкции.

 

Източник: в. Труд