Новини
Партньорство с Национално сдружение на общините в Република България
08.10.2015

На 17.09.2015 г. г-жа Елица Ненчева- изпълнителен директор на БКДМП, проведе среща с  г-жа Гинка Чавдарова – Изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

 

Сдружението съществува повече от 20 години и е легитимен представител на местната власт в 264 от общо 265 общини в страната, което представлява и защитава нейните интереси. 

 

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете организации в сферата на устойчивото икономическо развитие, образование и обучение, сътрудничество между централната, местната власт и бизнеса с цел постигане на добри резултати. 

От страна на БКДМП бе предложено провеждането на съвместна кампания с национално  и местно значение, която бе приета с положителна нагласа и ентусиазъм от г-жа Чавдарова.

 

Тагове: БКДМП, НЦОРБ, партньорство