Новини
Патентното ведомство консултира бизнеса и гражданите за нови електронни инструменти за патентоване
07.05.2014

На 28 и 29 април 2014 г. Патентното ведомство организира „Дни на отворените врати”, посветени на електронните инструменти, създадени в рамките на Фонда за сътрудничество: Портал за марки и дизайни; Електронен инструмент за заявяване на марки, Електронен инструмент за заявяване на промишлени дизайни,  TM View, DesignView, ТMclass,  Общ инструмент за сходство на стоки и услуги, Стандарти за качество.

Събитието се организира от Патентното ведомство на Република България, съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на държавите  членки на ЕС.

През тези два дни експерти от Патентното ведомство, участвали в изработването на електронните инструменти ще демонстрират електронните модули, ще представят новите функционалности, въведени в тях, ще отговарят на въпроси на участниците и ще събират мнения и препоръки за подобряване на инструментите.

По време на събитието експертите ще запознаят желаещите  с принципите на единната европейска практика по отношение на заявяването на термините от заглавията на класовете от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките, Таксономията и обхвата на закрила на черно-белите марки.

Събитието е предназначено за всички, които желаят да се запознаят с инструментите за електронни услуги и въведената нова практика относно заявяването на термините от заглавията на класовете на стоките и услугите или да зададат конкретни въпроси, свързани с тях.

Участниците ще получат и безплатни брошури относно проектите от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.

Всеки, който проявява интерес може да посети събитието в желано от него време от 9 до 17 часа в залата на първия етаж до Регистратурата на Патентното ведомство  на адрес бул. Г. М. Димитров 52 Б, София. 

Източник: БСК