Новини
ПГВАД „Христо Ботев“ отвори врати за Лесотехническия университет
22.02.2018

 

Едно от предимствата на професионалното образование е възможността му да създава пряка връзка между учениците и пазара на труда.

 

 

Преди търсеното на подготвени кадри, които да осигуряват конкурентни предимства в мебелния бранш е необходимо и да се премине към свързващия двете точки път – този към висшето образование.

 

 

Ето защо преподаватели от Лесотехническия университет /ЛТУ/, стартираха кампания за привличане на младите хора към продължаване на професионалното образование.

 

 

Първата гимназия, която беше посетена от представители на университета е Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ – гр. Пловдив – наградена с почетена награда: „Заслуги към Професионалното образование в браншове мебелно производство и дървообработване за 2017 година“ от БКДМП.

 

 

По време на визитата гл. ас. д-р инж. Васил Мерджанов, запозна учениците със специалностите от Факултет Горска промишленост и официално ги покани да продължат своето професионално образование в ЛТУ.