Новини
ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване, гр. Пловдив в партньорство с фирма ТЕД – БЕД, спечели проект „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите“.
06.06.2013

ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" гр. Пловдив, спечели проект "Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот". Партньор на гимназията в проекта е фирма "ТЕД-БЕД" гр. Пловдив. Проекта е на стойност 102 933,31 лв. и се финансира от ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
Основната цел е да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове между институциите за професионално образование и работодателите.
Специфични цели:
• Привличане на местните работодатели в образователния процес в професионалните училища и професионалните гимназии;
• Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели;
• Актуализиране на уменията на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите.