Новини
Писмо за промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители
25.11.2021

По-долу ще намерите сканирано копие на изпратено писмо на Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ до Стефан Янев – Министър-председател на РБ, с копие до министрите на финансите, енергетиката и икономиката, относно промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители, с входящите номера на министерствата.

 

Pismo_AOBR_vh. N