Новини
Площта на горите се увеличава, не намаляват и вековните гори
03.10.2014

В последните дни в медийното пространство бяха публикувани данни на неправителствени екологични организации за състоянието на горите в България, включително и на старите гори.

Гората е природен феномен и нейната ценност е в това, че тя е естествен възобновяем ресурс.  

През 1970 год.  площта на семенните гори над 140 годишна възраст е била 34 608 ха. Резултатите от изнесените в таблицата данни показват, че за периода от 1970 до 2010 г., зрелите гори с възраст над 140 г. за семенни гори, не само, че не са намалели, но и бележат значително увеличение. 

През периода от 1989 г. до 2013 г. площта на горите се е увеличила с 473 972 ха, като само за последната година увеличението е с 15 788 ха. Не може да става въпрос за обезлесяване, а напротив горите в Р България се увеличават по площ постоянно, дължащо се на естествените възобновителни процеси в горските екосистеми и на активната лесовъдска дейност.

Състояние гори – изтегли

 

Източник: ИАГ

 

Тагове: гори, състояние, природа, увеличение, площ, горски, екосистема