Новини
Поврат за проекта EQ-WOOD!
15.09.2019

18 месеца от началото на проекта е време да разгледаме първо постигнатите резултати и да планираме подробно следващите фази.

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ – ПЪРВА ФАЗА

 • АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СЦЕНАРИЙ НА СЕКТОРА ЗА ДЪРВОБРАБОТВАЩИЯ И МЕБЕЛЕН СЕКТОР В ЕВРОПА

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НОВАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ФИГУРА НА ИНОВАЦИОННИЯ СЪВЕТНИК(КОНСУЛТАНТ) ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 • Анализ на икономическия сценарий на дървообработващата и мебелната промишленост на европейско ниво и на основните обучения и професионални нужди на компаниите от сектора
 • Открийте пълния отче: тук:https://www.eqwood.org/downloads
 • Идентифициране на основните технологични тенденции и проучване на тяхното въздействие върху някои типични професионални фигури от промишлеността(мениджър продажби, дизайнер, среден мениджмънт, квалифициран работник)
 • Общо определение на Иновационния съветник е „Лицето, което определя и прилага иновативната стратегия в мебелните компании, за да се справи с бъдещите предизвикателства, работейки в екип със специализираните експерти в различните области на една компания като дизайнери, производствени мениджъри, маркетинг персонал, генерален мениджър. „
 • Определяне на учебната програма на съветника за иновации, т.е. набора от умения, знания и умения, очаквани от тази нова професионална фигура.
 • Открийте пълната учебна програма: https://www.eqwood.org/downloads
 • 169/5000 Утвърждаване на учебната програма чрез 6 семинара с 70 експерти от света на бизнеса, приложни изследвания, университетско и професионално обучение в най-много европейски страни.
 • Дефиниране на инструментариума за обучение: определяне на общия индекс и на основните задълбочени теми.СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
 • Внедряване на дигиталната платформа с комплекта от мултимедийни учебни материали, отговарящи на следните теми:

   

  1)           ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ, КОНЦЕПЦИЯ, ПРОТОТИПИРАНЕ

  2)           ИНОВАЦИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИ

  3)           ПРОЕКТИРАНЕ, ТЕНДЕНТЦИОННО И ИНОВАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ

  4)           УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

  5)           ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, КОМУНИКАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Онлайн и офлайн пилотен курс за обучение, в който участват най-малко 100 души (студенти и професионалисти в сектора)
 • Утвърждаване и институционално признаване на професионалната фигура на съветника за иновации

 

СЛЕДВАЙТЕ EQ-WOOD НА:

 

 www.eqwood.org

Eq-Wood Linkedin Page

 

Eq-Wood Twitter Profile

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се в нея