Новини
Разработване на онлайн обучителни курсове за длъжността Иновативен съветник/консултант по проект EQ-WOOD
03.02.2020

Четвъртата среща на партньорите по проект EQ-WOOD се проведе в Лион, домакин на която беше  IPRA-MEDEF Rhone-Alpes. Срещата беше изцяло посветена на разработването на онлайн обучителните курсове за длъжността Иновативен съветник за мебелната индустрия и програмирането на пилотните тестове в 6 европейски страни.

 

Обучителните курсове ще са разделени на 5 отделни модула, отговарящи на изискваните умения, компетенции и знания за профила на длъжността.

 

Всеки модул ще бъде разработен като курс за дистанционно обучение и ще отговаря на следните характеристики:

 

– динамичен

– привлекателен

– интерактивен

 

Обучителният курс представя интерактивни видеоклипове с множество възможности за избор, задълбочен образователен анализ, връзки към външни документи, тестове за оценка на придобитите умения.

 

Курсът е предназначен както за студенти, така и за мениджъри или сътрудници, които вече са част от компании в мебелния сектор, и ще бъде достъпен както в своята цялост (за получаване на „Пълна квалификация“), така и в модулна форма, за да задълбочи темите с най-голям интерес.

 

6 модула на учебната  програма на иновативен съветник/консултант

 • Дизайнерско мислене, Концепции, Прототипиране
 • Иновации
 • Дизайн, тенденции и иновативно проучване
 • Управление на проекти
 • Професионално развитие, работа в мрежа и междукултурни умения

 

Имате възможност да се запишете за тестване на програмата на „EQ-WOOD“.

Пилотните тестове ще се проведат в:

 

 • Брюксел
 • Будапеща
 • Валенсия
 • Лион
 • Милано
 • София

Можете да се запишете за участие в пилотните тестове на имейл: info@eqwood.org, където ще бъдете информирани относно датата и мястото, където ще се проведе събитието, което е от интерес за Вас.

 

Семинарите ще се проведат на национален език, като курсовете ще бъдат налични на английски език с обобщение на всеки модул преведен на шестте национални езика от проекта (фламандски, унгарски, френски, италиански, български, испански).

 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

 • Реализация на дигиталната платформа с инструменти за мултимедийно обучение и материали
 • Пилотно тестване на онлайн и офлайн обучителните курсове в 6 европейски страни

 

Следете новините по проект EQ-WOOD на:

 

 www.eqwood.org

Eq-Wood Linkedin Page

Eq-Wood Twitter Profile

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се в нея