Новини
Подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса
04.12.2013

Във връзка с успешното реализиране на проекта на МОН за студентски и училищни практики, молим, тези от Вас, които желаят да се включат в проекта като „Обучаваща организация” – организация – работодател, в която да се провежда студентска и/или училищна практика, да направят своята регистрация на следния адрес: 

Студентски практики

http://praktiki.mon.bg/sp/?m=51

Ученически практики

http://praktiki.mon.bg/upraktiki/?m=53

Целите на проекта са:

  •    подпомагане подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците и студентите;
  •     улесняване прехода от образователните институции към работното място и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  •     подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса.

Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на ПОО и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда.

 

Повече информация по проекта на МОН, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”,  можете да получите на адрес:

 

http://praktiki.mon.bg/