Новини
Покана до представителите на бранша от БКДМП и ЛТУ
31.08.2017

От името на БКДМП и ЛТУ, ФГП, отправяме покана към фирмите – членове на БКДМП  да вземат участие като гост – лектори по избрани дисциплини – списък.

 

 

Гост-лекторите и тяхната презентация трябва да бъдат съобразени с конкретната дисциплина, по време на която ще бъде направено представянето.

 

 

Презентациите на гост лекторите не са научни, а чисто приложни и опознавателни, пречупени през призмата на хората от практиката. Целта е студентите да се запознаят с реалната работна среда и да се откъснат за малко  от сухата академична материя.

 

 

За да събудят интереса на младите хора към професията, бизнесът и образованието през последните години скъсяват дистанцията помежду си. Така фирмите имат възможността да се запознаят със студентите и техните интереси, както и да ги мотивират да се развият в бранша.