Новини
Покана за национално участие на Международното изложение за мебели и обзавеждане imm cologne 2021, 18-24.01.2021 г., гр. Кьолн, Германия
01.07.2020

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие в Международното изложение за мебели и обзавеждане Imm Cologne 2021, което ще се проведе в периода от 18 – 24 януари 2021 г. в гр. Кьолн, Германия при следните условия:

– 100% финансиране на разходите за наем на изложбена площ; проектиране и изграждане на щанд; оборудване, обзавеждане, консумативи; регистрационни и медийни такси; пропуски за изложители;

-Предприятието участник поема всичките си други разходи като транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти; командироване на представител/и (пътни, дневни, квартирни, застраховки); други услуги, заявени от участника към организатора на панаира.

 

Поканата и условията са публикувани на уеб-сайта на ИАНМСП и могат да бъдат изтеглени тук – https://www.sme.government.bg/?p=50836

 

Участието се организира в изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“.

 

Срокът за подаване на заявка и документи е 17.07.2020 г.